O projektu

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot nosilec projekta PONI GORIŠKA – Podjetno nad izzive, v okviru Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije in ob sodelovanju projektnih partnerjev RRA ROD Ajdovščina ter PRC Tolmin, izvaja projekt Podjetno nad izzive - PONI GORIŠKA.

Projekt predstavlja model podjetniškega usposabljanja, ki omogoča potencialnim podjetnikom, da v 4 mesecih razvijejo in uresničijo svojo podjetniško idejo. Gre za program, ki vključuje raznovrstna podjetniška usposabljanja, strokovno mentorstvo in praktično pomoč pri uresničevanju njihove poslovne vizije.

Namen projekta (Podjetno nad izzive - PONI GORIŠKA) je spodbuditi razvoj podjetništva in podpreti udeležence pri doseganju uspeha na njihovi poslovni poti.

V projekt se lahko vključijo posamezniki, ki imajo poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali trenutni status zaposlitve. 

Pogoji za vključitev v projekt:

V času trajanja projekta bodo udeleženci redno zaposleni pri RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kar jim bo omogočilo popolno predanost poslovni ideji in sodelovanje pri uresničevanju svojih podjetniških ciljev.

Projekt bo potekal v obdobju 2024 – 2027, vanj pa bo vključenih 106 udeležencev iz Goriške regije (po 10 oziroma 11 udeležencev na skupino). Izvajal se bo krožno na območju Goriške regije.

Cilj projekta je spodbuditi in podpreti razvoj novoustanovljenih poslovnih subjektov, ne glede na njihovo pravno obliko (npr. s.p., d.o.o. ali druge oblike). Projekt si prizadeva za uspešen začetek in stabilno rast teh subjektov ter jim nudi potrebno strokovno pomoč, mentorstvo ter druge vire, ki bodo prispevali k njihovemu dolgoročnemu uspehu na trgu. 

Rezultat, ki ga zasledujemo, zajema vključitev 106 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 106 novih poslovnih načrtov in na trgu predstavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30% (oz. 32%) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Goriške regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta
Celoviti projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji, Prednostna naloga 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO 1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR)  in Republike Slovenije.
 

Potek dela v sklopu projekta PONI:

Podjetniške vsebine, ki jih udeleženci s strani mentorjev in zunanjih izvajalcev osvojijo v času zaposlitve:

Predviden program po skupinah za celotno projektno obdobje 2024 - 2027 se nahaja tukaj