CENTER ZA PRESEGANJE RAZVOJNE TRAVME

datum: 22.03.2024

VESNA JUG

Center za preseganje razvojne travme

Razvojna travma lahko nastane ob ponavljajočih se travmatičnih izkušnjah v otroštvu in vpliva na znižano kvaliteto posameznikovega življenja. Delo s posameznikom z razvojno travmo je zelo specifično in zahteva specifična znanja. Naš center bo v prvi vrsti ponujal varen prostor za klienta z razvojno travmo in njegove bližnje. Ponudba bo celostno naravnana. Osredotočena bo tako na fizično telo kot tudi psiho. Zaradi raznolikih potreb bo ponudba zajemala psihoterapevtske storitve, informiranje o razvojni travmi in delovanju telesa, izvajanje metode TRE, elemente umetnostne terapije in druge metode, ki so se izkazale kot učinkovite pri preseganju tovrstnih travm.