MARKETINŠKA AGENCIJA ZA TURIZEM

datum: 15.03.2024

ANGELIKA G. KRAVOS

Marketinška agencija za turizem

Poslovna ideja našega podjetja se osredotoča na razvoj specializirane marketinške agencije, ki je usmerjena v turistični sektor hkrati pa tudi na lokalne vinarje, oljkarje in sorodna podjetja. Naša strategija združuje tako tradicionalne kot digitalne pristope, s katerimi promoviramo turistične objekte, destinacije ter doživetja ter lokalne proizvode, kot so vina, olja in druge lokalne izdelke. Naš cilj je nuditi naročnikom iz turističnega sektorja celovito podporo pri doseganju večje prepoznavnosti, privabljanju več obiskovalcev ter doseganju merljivih rezultatov. S stalno podporo, prilagojenimi strategijami in natančno analitiko si prizadevamo učinkovito reševati izzive in doseči zastavljene cilje naših strank v dinamičnem okolju turističnega trženja.