POUČNE INTERAKTIVNE NAMIZNE IGRE

datum: 15.03.2024

URBAN OREL

Poučne interaktivne namizne igre

Moja vizija izhaja iz prepričanja, da se otroci in odrasli najbolje učijo, ko so vključeni v aktivne, interaktivne dejavnosti, ki spodbujajo njihovo radovednost in domišljijo. Podjetniška ideja predvideva oblikovanje in izdelavo poučnih interaktivnih namiznih družabnih iger, ki združujejo elemente zabave z izobraževalnimi vsebinami. Igre so primerne tako za posameznike, razne institucije na področju izobraževanja in kulture ter poslovna darila. Vsaka igra je preizkušena in prilagojena tako, da spodbuja razvoj ključnih motoričnih veščin in kritično razmišljanje, reševanje problemov, komunikacijo ter sodelovanje.